Reham Makelaars en Taxateurs
Reham Makelaars en Taxateurs

Privacyreglement

VBO-makelaars gaan zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe VBO-makelaars en Vereniging VBO Makelaar omgaan met uw gegeve

Welke gegevens worden door VBO-makelaars vastgelegd?

 • De volgende gegevens worden door een VBO-makelaar vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan een VBO-makelaar een woning te verkopen of te verhuren:
  Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens
  zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • De reden van verkoop of verhuur;
 • De datum wanneer de woning in de verkoop of verhuur is genomen en de periode dat de woning te koop of te huur heeft gestaan;
 • De omschrijving, foto’s, video’s, overige media en kenmerken van de woning (en objectgebonden ruimtes) zoals de vraagprijs of huurprijs en het verloop hiervan, bouwjaar, de oppervlakte en indeling, de inhoud, de kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • Foto’s en video’s van de woning en tuin(en)/teras(sen);
 • De reden van beëindiging van de bemiddelingsopdracht;
 • Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan uw VBO-makelaar verstrekt.

De volgende gegevens worden door een VBO-makelaar vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan een VBO-makelaar een woning te kopen of te huren:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens
  zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel waarin uw zoekcriteria en woonwensen zijn opgenomen;
 • De reden van koop of huur;
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • Wanneer een woning is aangekocht of aangehuurd: de transactiegegevens zoals de aankoop- of aanhuurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan uw VBO-makelaar verstrekt.

De volgende gegevens worden door een VBO-makelaar vastgelegd indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van een VBO-makelaar:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens van de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen; ~ Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.

Waar gebruiken VBO-makelaars deze gegevens voor?

Indien u uw woning verkoopt of verhuurt via een VBO-makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u aan hem heeft verstrekt uit te voeren. Daarnaast kunnen uw gegevens, of een gedeelte daarvan, ook gebruikt worden voor:

 • Het onder de aandacht brengen van uw woning bij het publiek. Bijvoorbeeld via internetsites zoals www.vbo.nl, de website van het makelaarskantoor en overige websites, in verkoopdocumentatie of andere marketingcommunicatie kanalen die de VBO-makelaar tot zijn beschikking heeft;
 • Het uitvoeren van taxaties en andere waardebepalingen waarbij uw woning gebruikt wordt als referentieobject;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).

Indien u een woning aankoopt of aanhuurt via een VBO-makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om contact met u te onderhouden voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Het vinden van een geschikte woning;
 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).
   

Indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van een VBO- makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om contact met u te onderhouden, voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar en aanmeldingen op de Match Makelaars website dient u zelf met uw eigen inlogcode te verwijderen).

Database Vereniging VBO Makelaar

De systemen van de VBO-makelaar zijn gekoppeld aan een landelijke database van Vereniging VBO Makelaar. In dit systeem staan actuele en historische gegevens van woningen en andere onroerende zaken die bij VBO-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VBO- makelaars zijn aangesloten op dit systeem. De wijze waarop de Vereniging het systeem gebruikt kunt u hierna lezen.

Vereniging VBO Makelaar

Vereniging VBO Makelaar is de op één na grootste brancheorganisatie van makelaars en taxateurs. VBO Makelaar biedt ondersteuning en diverse diensten aan haar leden en onderhoudt een centrale objectendatabase. Leden van VBO Makelaar kunnen onderling informatie delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over Vereniging VBO Makelaar kunt u vinden op www.vbomakelaar.nl.

Welke gegevens legt Vereniging VBO Makelaar vast?

Via een automatische koppeling ontvangt Vereniging VBO Makelaar de gegevens die door VBO- makelaars worden vastgelegd. Niet alle gegevens worden door de Vereniging vastgelegd. Gegevens die direct aan u identificeerbaar zijn worden bijvoorbeeld niet door de Vereniging vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt Vereniging VBO Makelaar de gegevens voor?

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het systeem, het verkrijgen en maken van statistiek, wetenschappelijk onderzoek, presentaties van cijfers over de woningmarkt in Nederland en mogelijke toekomstige presentaties van uw woning.

Wie heeft er toegang tot de gegevens?

Leden van Vereniging VBO Makelaar hebben toegang tot de database in het kader van hun dienstverlening. Medewerkers, directie en bestuur van de Vereniging en medewerkers van het beherende ICT bedrijf hebben eveneens toegang tot de database in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vereniging VBO Makelaar verstrekt bepaalde gegevens uit de database aan derden, zoals:

 • Universiteiten en onderzoeksinstellingen t.b.v. onderzoeksdoeleinden;
 • Centraal Bureau voor de Statistiek om zodoende de regeldruk te beperken;
 • Overige niet-commerciële partijen voor zover de gegevensuitwisseling bijdraagt aan vermindering van administratieve lasten of bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht en/of verbetering van de woningmarkt.

VBO Makelaar geeft uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelstelling en geeft toegang op geaggregeerd niveau. Contractueel en technisch is één en ander door Vereniging VBO Makelaar geborgd.

Beveiliging en bewaartermijn

De VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar zullen er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

VBO Makelaar slaat geen identificerende gegevens op. Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u dan ook te richten aan Match Makelaars. Uw VBO-makelaar zal in beginsel binnen een periode van 4 weken op uw verzoek reageren. Uw VBO-makelaar zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Uw VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar nemen uw privacy zeer serieus. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Reham Makelaars & Taxateurs of Vereniging VBO Makelaar.

Indien u een andersoortig object verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt via/bij een VBO-makelaar is dit privacyreglement ook van toepassing. Waar gebruik gemaakt wordt van de term ‘woning’ dient u dan te lezen het type object dat u verkoopt, verhuurt, aankoopt of aanhuurt.